Aquadrill 92 Kft.

A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének Tagja.
Vízkútfúrási engedély száma: KDV KTVF 49516-1/2008
MKIK regisztrációs szám: 11A01581

Az AQUADRILL 92 Kft.-t 1992. novemberében magyar magánszemélyek alapították, szakemberei több évtizedes fúrási, geológiai, hidrogeológiai és geotermális energiahasznosítási tapasztalattal rendelkeznek.

Elödünk a Szentendrei Építőipari Szövetkezet kútfúró szakcsoportja, amelynek teljes személyi és eszközállományát átvettük.

Társaságunk a megrendelések teljesítésénél fő és/vagy alvállalkozóként vesz részt, amelyhez szakmailag erős, megbízható hátteret ad szakembergárdánk és a kipróbált alvállalkozói körünk. Szolgáltatásainkat a lakossági-, a vállalati-, a mezőgazdasági-, és az intézményi megrendelők részére is kínáljuk.

 

 

VÍZGAZDÁLKODÁS KÖRNYEZETVÉDELEM GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS
Teljeskörű tervezés, engedélyeztetés, tanácsadás Környezeti állapotfelmérés Teljeskörű tervezés,
engedélyeztetés, tanácsadás
(földhőszondás és vizes rendszereknél is)
Földtani, hévízföldtani és vízbeszerzési
szakvélemény készítés
Vízminőségvédelemi vizsgálatok Földhőszondák telepítése,
összekötése, feltöltése
Vízbázisvédelmi
programokban való részvétel
Hatásvizsgálatok Vizes rendszerek (kútpár)
kivitelezése
Kútfúrási munkák végzése
-Talajvíz
-Öntözővíz
-Ivóvíz
-Ásványvíz
-Termálvíz
Monitoringkutak tervezése,
kivitelezése,
mintavételezése, üzemeltetése
Spirálszondák telepítése
Kútakna, kútgépészet és szivattyúvédelem Kármentesítés Geotermikus szondatesztek
(Geothermal Response Test)
Figyelőkutak telepítése és üzemeltetése Hőtranszport modellezés,
Földhőszondák hatásterületének
modellezése
Kutak és kútrendszerek hosszúidejű
próbaszivattyútása, üzemeltetése, karbantartása
Szondamezők kiépítése monitoring
rendszerrel
(a kapott adatok számítógépes
feldolgozása, modellezése)

 

Székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 43.
Telephely: 2015 Szigetmonostor, Árpád utca 17.
Levelezési cím: 2015 Szigetmonostor, Pf.: 19.
Telefon/fax: +36-26-393 933
Elektronikus levél: aquadrill@t-online.hu
Weblap: www.aquadrill92.hu
Cégvezető: Ferenc Béla okl. geológus
Műszaki vezető: Szlávik István okl. üzemmérnök